Till Webshopen

Hem

 


bordshockey1 SBHFs regler för bordshockey
bordshockey

Definitioner till ord i regeltexten:
Tävlande: Avser person som utövar bordshockey.
Spelare: Avser spelare på plan, målbur, sarg, plexiglas, dock ej målvakt.
Spelavbrott: När någonting tillfälligt avbryter spelet, till exempel pucken lämnar spelplanen, pucken studsar tillbaka in på plan på något vid sidan av, pucken går i mål, annan puck eller främmande föremål kommer in på planen, spelet eller en del av det glider av bordet, om något går sönder som snabbt kan bytas (till exempel en spelare) eller om en tävlande skadar sig lindrigt och snabbt kan återuppta spelet.
Stöt: När en spelare förflyttas i spårets längdriktning i syfte att stöta på pucken.
Mål: Hela pucken stannar i mål, bakom mållinjen.

1. Matchtid
Matchtiden är fem minuter ineffektiv tid.

2. Matchstart
Matchen startar på en given signal med pucken liggande på mittpunkten och båda centrarna stående helt stilla på egen planhalva.

3. Tresekundersregeln
Mål som görs inom tre sekunder efter matchstart eller tekning är ogiltiga. Har pucken hela tiden befunnit sig inom räckhåll för centern, tills den kommer in i målgården, för att sedan gå i mål, är mål ogiltigt även efter tre sekunder. Detta gäller även efter målvakts- eller målbursretur.

4. Femsekundersregeln
Efter det att pucken är möjlig att nå, måste den tävlande snarast uträtta något konstruktivt, dock senast inom 5 sekunder.

5. Tekning
A. Vid tekning ska centrarna befinna sig på egen planhalva och stå helt stilla.
B. Pucken hålls över mittpunkten, med ena flatsidan mot isen, några centimeter över centrarnas huvuden, väl synlig för de tävlande, och släpps lodrätt ned.
C. Innan tekning tas eventuellt insläppta puckar ut ur målet.
D. Man har rätt att själv utföra tekning vid insläppt mål, eller om motståndaren skjutit ut pucken från spelplanen.
E. Slarvar motståndaren med en tekning har man rätt att begära ny tekning.
F. Hamnar pucken på ens egen mållinje har man rätt att säga "Blockering" och göra tekning.
G. Efter ett spelavbrott startas spelet på nytt genom tekning, förutom då en av de tävlande innan avbrottet har haft uppenbar puckkontroll, då återupptas spelet från denna position. Vid en dylik spelstart måste man förvissa sig om att motståndaren är beredd.
H. Vid och under "sudden death" ska alla tekningar utföras av neutral person.

6. Mål
A. Även om en spelare eller målvakt går sönder i samband med mål är målet giltigt.
B. Alla mål med hjälp av styrning är giltiga.
OBS! Denna regel gäller endast på äldre spel där vänsterbacken inte skär in mot mittcirkeln:
(C. Om pucken legat still hos centern efter passning från högerbacken/målvakten samt att pucken hela tiden befunnit sig inom centerns och/eller högerbackens räckhåll tills den kommer in i målgården, för att sedan gå i mål, är målet ogiltigt. Detta gäller även efter målvakts- eller målbursretur.) 
D. Skott direkt i mål, eller via målvakten, genom stöt på stillaliggande (av stötande spelaren eller målvakten tillrättalagd) puck får inte göras med någon av fötterna på spelaren.
E. Mål samtidigt med slutsignal är ogiltigt.
F. Mål som görs genom att någon av backarna klämmer pucken mot egen målvakt eller målbur, eller genom att målvakten klämmer pucken mot målburen, så att pucken flyger över planen för att sedan gå i mål, är inte giltiga. Tar pucken i isen eller styrs in via motståndarens spelare räknas det inte som mål, men styrning via sarg eller utespelare i det egna laget är däremot tillåten, och målet godkänns.

7. Regeltvist
Om de tävlande är oense om något under matchens gång kan man säga "Regeltvist" till sin motståndare. (Detta innebär att man tar diskussionen efter matchen, om det behövs.)

8. Nedtryckning av spelare
Man bör endast trycka ned spelarna när man själv har pucken. I annat fall ska det ske utan att det påverkar motståndarens spelmöjligheter.

9. Matchavbrott
En match avbryts för senare omspel om en av de tävlande skadar sig så svårt att spelet inte kan återupptas eller om spelet går sönder så att det inte genast kan lagas eller ersättas.

10. Omspel
Vid omspel efter matchavbrott behåller de tävlande gjorda mål.

11. Vårdslöst spel
Om man vid nedtryckning av spelare eller under spelets gång, skapar sig själv fördel eller hindrar motståndarens spel, genom att spelet till exempel skakar eller vibrerar, har motståndaren rätt att begära tekning. Om motståndaren har förlorat uppenbar puckkontroll har denne rätt att återplacera pucken till dess ursprungliga plats.

SBHFs regler är i stort sett identiska med de internationella.